Bảng nội quy độc nhất 2015

2252

BANGNOIQUY

I. Trang phục:

Công ty khuyến cáo đến toàn thể nhân viên, cách ăn mặc của nhân viên phải dựa vào thu nhập hàng tháng của nhân viên làm tiêu chuẩn.

  • Nếu bạn mang dép lào của Prada hay dùng túi xách LV, thì chúng tôi suy đoán rằng cuộc sống của bạn rất sung túc, không cần tăng lương.
  • Nếu bạn ăn mặc cẩu thả, thì tức bạn là người rất biết tiết kiệm, đó là chuyện của bạn, chúng tôi cũng không nhất thiết phải tăng lương.
  • Nếu bạn ăn mặc đúng đắn, đó cũng thể hiện rằng bạn là người giữ đúng phận mình, không đòi hỏi gì hơn, vậy bạn cần tăng lương để làm gì?

II. Nghỉ bệnh:

Chúng tôi không tiếp nhận bất cứ giấy bác sĩ nào mà bạn gửi đến, nếu bạn có thể đi khám bác sĩ, thì đồng nghĩa bạn có thể đi làm.

III. Nghỉ phép:

Tất cả nhân viên mỗi năm đều được hưởng 52 ngày phép, đó là ngày chủ nhật.

IV. Nghỉ việc riêng:

Công ty không tiếp nhận bất cứ lý do gì mà bạn không đi làm.

Gia đình và bạn bè của các bạn đều không liên quan đến công ty, nên tất cả các lý do đều là dư thừa.

Còn nếu bạn cho rằng là không đi không được, thì hãy dùng 1 tiếng đồng hồ của giờ ăn trưa làm nốt công việc của mình, chúng tôi cho phép bạn về sớm 1 tiếng.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn, bất cứ khiếu nại và góp ý, hãy gửi đến các bộ phận khác, bộ phận nhân sự không tiếp nhận.

Bộ phận nhân sự