Các tầng lớp ở xã hội ngày nay

85

1. Vừa ngu vừa lười không sớm thì muộn sẽ bị…giết thịt

cac-tang-lop-o-xa-hoi-ngay-nay

2. Chỉ cần có tí tài là sẽ bị giam cầm.
cac-tang-lop-o-xa-hoi-ngay-nay

3. Có tí nhan sắc là sướng như ông, bà hoàng.
cac-tang-lop-o-xa-hoi-ngay-nay

4. Xu nịnh thì sẽ được ưu ái.
cac-tang-lop-o-xa-hoi-ngay-nay

5. Vai u thịt bắp thì lao động quanh năm.
cac-tang-lop-o-xa-hoi-ngay-nay

6. Vếu to thì chỉ có thể…
cac-tang-lop-o-xa-hoi-ngay-nay

7. Nghèo mà còn đẻ nhiều thì dễ bị tước đoạt mọi thứ.
cac-tang-lop-o-xa-hoi-ngay-nay

BTV Làm Đẹp 2T